СофияВИЖ ВСИЧКИ

За 10 години София е свела депонирането на отпадъци от 100 до 16% (ОБЗОР)

11 октомври 2018 | 21:33

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Само за 10 години София е свела депонирането на отпадъци от 100 до 16%. Това стана ясно от думите на кметът на София Йорданка Фандъкова по време на трета международна конференция „Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух“. По думите й днес в Столична Община има организация за разделно събиране на 12 вида отпадъци. В инсталацията за биологично третиране от биоотпадъците се произвежда ток и компост. В завода за третиране на отпадъците, след отделяне на всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, се произвежда RDF екологично гориво. Кметът на София уточни, че тенденцията показва, че софиянци все по-устойчиво разделят своите опаковки от смесения битов отпадък. В завода за третиране на отпадъци на Столична Община, където на ден постъпват над 1200 тона смесени битови отпадъци, също има система, която разделя отпадъците от опаковките, както и тези, които могат да се преработват. Кметът Фандъкова допълни, че извън опаковките в системата за разделно събиране, се разделят още 9 вида отпадъци като строителни, електрически, текстилни и опасни такива. Тя заяви, че за качеството на въздуха именно разделното събиране на тези отпадъци е от значение. Изгарянето им причинява сериозно замърсяване на въздуха.
По време на своята презентация, заместник-кметът на София в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Йоана Христова заяви, че има телефонни номера, които Столична Община предоставя на своя сайт и които гражданите могат да използват, така че опасни отпадъци да бъдат извозвани от специални фирми от техните домове. Тя също така обясни, че смесеният вид отпадъци отиват в завода за механо-биологично третиране на отпадъците и съответно се намалят количествата за депониране. Христова допълни, че в момента тече трета фаза от интегрирания проект на Столична Община, която ще бъде изграждането на горивна инсталация заедно с „Топлофикация“. В нея ще се изгаря RDF гориво като има и отделен поток за събиране на електронно и електрическо оборудване. Заместник-кметът заяви още, че едрогабаритните и строителните отпадъци, които идват от нашите домове, отиват на площадката за третиране на Общинско депо, което е депото във Враждебна, където част от тези отпадъци могат да бъдат рециклирани, а друга да бъдат използвани за повторна употреба. Тя обясни, че гумите, за които много се говори напоследък са още един поток разделно събирани отпадъци. Биологичните и зелените отпадъци, както и хранителните отпадъци от учебни заведения и големи ресторанти пък отиват за последващо оползотворяване и от тях се произвеждат ток и компост. По думите на заместник-кметът Христова, батериите, акумулаторите и електрическото оборудване, посредством фирми биват рециклирани за оползотворяване. Опасните отпадъци пък се събират посредством специално определена фирма. Христова подчерта и важността на обработката на текстилните отпадъци. Тя обясни, че тази есен е направена нарочна кампания с разполагането на специални контейнери за събиране на текстилни отпадъци. По думите и за първи път ще бъде предложено на Столичен общински съвет да одобри такъв ред и начин за разделно събиране на текстилните отпадъци. Тя обясни също, че има една тенденция, която нараства годините и показва, че гражданите все повече и повече осъзнават, че трябва разделно да събират отпадъците.
По думите й миналата година е стартирал проект, който се нарича „Стимулиране на участието на гражданското общество в процеса на рециклиране“, като това са Балкански държави, стараещи се да формират едни трайни навици в населението. Основните цели на проекта “Benefit as you save” са създаването на местни стратегии и планове за действие в партниращите си градове, за да може да се увеличава процента на разделно събраните отпадъци. Според заместник-кмета Христова, още по-важно е да се предприемат мерки, така че гражданите също да участват активно в тези процеси.
Директорът на дирекция „Управление на отпадъците“ към Столична Община Петър Трайков заяви, че едрогабаритните отпадъци представляват една част от проблемите с качеството на въздуха. По думите му това, което от Столична Община са идентифицирали като едрогабаритен отпадък включва основно мебели, матраци, ремонтни отпадъци и др. На база на проведените морфологични анализи на едрогабаритните отпадъци пък се вижда превес на дървесината. Трайков обясни, че мебелите и дървесината имат потенциал да влязат в системите за последваща им употреба, а самите мебели могат да бъдат реставрирани и повторно използвани. По думите му към едрогабаритните отпадъци попадат и отпадъците от ремонтните дейности. Той заяви, че желанието на Столична Община е те да бъдат разделяни при тяхното изхвърляне, защото технологията на третирането им е много различна от останалите типове отпадъци и се губи възможността за тяхното повторно използване.
Той обясни и проблемите, пред които са изправени в дирекцията а те са: нерегламентираното изгаряне на горимите материали от Едрогабаритни отпадъци през зимния сезон, замърсявайки въздуха; липсата на конкретна дефиниция за това какви отпадъци и материали попадат в определението за Едрогабаритни отпадъци; фактът, че значителни количества Едрогабаритни отпадъци се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци и др.
Директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева пък заяви, че с настъпването на зимния сезон се стига до нерегламентирано изгаряне на горими отпадъци. По думите и най-екологосъобразно е, когато си сменяме гумите на колата, да ги оставяме в автосервиза или в пункта за смяна на гуми. Тя обясни, че трудностите, пред които се изправят са свързани с отпадъците от гуми, отработените масла и като цяло всички видове отпадъци, изгорени на открито. Инж. Георгиева обясни, че контролът, който от инспектората налагат на обектите е за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, но и най-вече, за да не дишат гражданите това, което излиза от димните газове при изгарянето им. Тя заяви също, че основният стремеж е ежедневни проверки и от Столичния инспекторат разчитат на сигналите на гражданите. Георгиева също така уточни, че временни пунктове за рециклиране на гуми са били открити в районите Младост, Люлин, Връбница, Красна Поляна. Подобни пунктове ще бъдат отворени в предстоящия сезон и в други райони като услугата за гражданите е безплатна.