ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Софийски районен съд: Остро се противопоставяме на използването на квалификации по отношение на съдии в медиите

08 октомври 2018 | 16:42

Снимка: pixabay.com

София. На 6 октомври между 19.15 часа и 20.30 часа в Софийски районен съд е разгледано административно-наказателно дело по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) с докладчик съдия Николай Василев. По делото е постановено съдебно решение, с което твърденият нарушител е оправдан, тъй като не са налице данни за действия, попадащи в обхвата на чл. 1, ал. 2 УБДХ. Решението е влязло в сила веднага. Това се посочва в декларация на административното ръководство на Софийски районен съд. На 6, 7 и 8 октомври телевизия „Алфа ТВ“ е излъчила материал, в който с големи букви на екран, съдържащ изображение на съдията, е изписано „Корумпираният съдия от Софийски районен съд Николай Василев пусна на свобода престъпника от Судан“. С многократното излъчване на този материал по недопустим начин се засяга не само лично човешко достойнство и добро професионално име на нашия колега, но и независимостта на съдебната власт и доверието на обществото в нея. Ето защо отново остро се противопоставяме на използването на подобни квалификации по отношение на съдии и обръщаме внимание на отговорността, която медиите носят за информиране на гражданското общество и спазване на професионалните етични стандарти.