ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Вече два часа продължава срещата между БАН, НИМХ, МОН и КНСБ

14 септември 2018 | 17:38

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Два часа продължава срещата между БАН, НИМХ, Националният браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и МОН в сградата на Министерството на образованието, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Очаква се след нея да бъде подписвано споразумение между Българската академия на науките (БАН), Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ), Националният браншов синдикат „Висше образование и наука” - КНСБ и Министерството на образованието и науката, представлявано от министър Красимир Вълчев. Споразумението е опит да се обединят усилия за постигане на консенсус при намиране на обществено приемливо и целесъобразно решение на проблемите относно НИМХ и за запазване на неговата национално значима дейност. В него се предвижда: БАН да изрази съгласие функциите на НИМХ да преминат към Национален институт по метеорология и хидрология, като изследователски институт, създаден от МС по Закона за администрацията; БАН да приеме учените, които желаят да продължат да развиват научна дейност да бъдат преназначени в Академията; до приключване на бюджетната година НИМХ да разполага и да се разпорежда със средствата от субсидията от държавния бюджет, както и със средствата от собствени приходи; до 18 септември БАН да приеме една от двете кандидатури предложени за директор на НИМХ – проф. Христомир Бръзнов и проф. Пламен Нинов на Общото събрание, което се състоя вчера.
По неофициална информация причината за проточването на срещата е несъгласието на БАН да подпише споразумението.
Даяна ДЮЛГЕРОВА