ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

НСИ: С 16.5% намалява износът на България за трети страни през периода януари-май 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г.

12 юли 2018 | 16:51

Снимка: Агенция "Фокус"

София. През периода януари - май 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 16.5% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 6 050.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Съединените американски щати и Руската федерация, които формират 53.4% от износа за трети страни. През май 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 19.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 276.4 млн. лева. Това сочи статистика на Националния статистически институт.
През периода януари - май 2018 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (59.4%) и „Химични вещества и продукти“ (8.7%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59.2%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (46.7%).
Вносът на България от трети страни през периода януари - май 2018 г. намалява с 1.6% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 8 514.0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
През май 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 1.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 801.6 млн. лeвa.
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - май 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (36.1%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23.7%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - май 2018 г. е отрицателно и е в размер на 2 463.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 848.4 млн. лева.
През май 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 525.2 млн. лева.
През периода януари - май 2018 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 20 934.9 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 2.0%. През май 2018 г. общият износ възлиза на 4 301.2 млн. лв. и намалява с 3.5% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - май 2018 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 24 896.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 5.5% повече спрямо същия период на 2017 година. През май 2018 г. общият внос се увеличава с 4.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 163.4 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - май 2018 г. и е на стойност 3 962.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - май 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 2 378.4 млн. лева.
През май 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 862.2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 565.0 млн. лева.