Европейски съюзВИЖ ВСИЧКИ

Публикуван е доклад относно спазването на правото на ЕС от държавите членки

12 юли 2018 | 16:13

Снимка:

София. Публикуван е доклад относно спазването на правото на ЕС от държавите членки, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. В публикувания днес Годишен доклад за мониторинг върху прилагането на правото на ЕС се представя информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2017 г.
Годишният доклад за 2017 г. показва леко намаление (с 5,91 %) на броя на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения спрямо предишната година. Така, след като през 2016 г. достигна най-високата цифра за последните пет години, през 2017 г. броят на производствата започна да се стабилизира.
Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой висящи производства имаше срещу Белгия, Кипър и Португалия, а най-малък — срещу Италия, Дания и Унгария. Най-голям брой висящи производства за неправилно транспониране и/или неправилно прилагане на правото на ЕС имаше срещу Испания, Италия и Германия, докато най-малък общ брой висящи производства през миналата година имаше срещу Дания.
Областите на политика, в които бяха започнати най-голям брой производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2017 г. бяха мобилността и транспортът, околната среда, а също така и финансовата стабилност, услугите и капиталовите пазари.
Данните от онлайн информационното табло за единния пазар, което също бе публикувано днес и което отбелязва 25-ата годишнина от създаването на единния пазар на ЕС, сочат, че въпреки че се отстраняват повечето пречки пред свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, в някои области има застой или положението дори се влошава.