ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

НСИ: През първото тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо същия период на 2017 г.

22 юни 2018 | 11:34

Снимка: Агенция "Фокус"

София. По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо първото тримесечие на 2017 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Увеличението в индустрията е с 9.3%, в услугите - с 4.5%, и в строителството - със 7.8%.
По икономически дейности през първото тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Добивна промишленост“ - с 12.2%, „Преработваща промишленост“ - с 10.4%, и „Образование“ - с 10.3%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 4.2%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.4%.
През първото тримесечие на 2018 г. спрямо първото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 6.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 9.0%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 13.7% за „Добивна промишленост“ до (-5.3%) за „Операции с недвижими имоти“.