Европейски съюзВИЖ ВСИЧКИ

Европейският парламент: Броят на евродепутатите ще бъде намален след изборите през 2019 г.

13 юни 2018 | 16:58

Снимка: АФП

Страсбург. – Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 705 след Брекзит;
– 46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС;
– 27 от британските местата ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.
Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС, съобщи пресслужбата на Европейския парламент.
Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента в сряда, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит.
Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.
Предложение за разпределение на места (таблица)
Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.
Проектът за решение на Европейския съвет беше приет с 566 гласа „за“ срещу 94 „против“ и 31 „въздържал се“.
Цитати
Съдокладчикът Данута Хюбнер (ЕНП, Полша) заяви: „Съставът на ЕП е основното изражение на волята на европейския народ. Представителството на европейските граждани поради тази причина трябва да бъде справедливо и обективно и да съответства на законодателството на ЕС. След дълги и тежки преговори се радвам, че ЕП даде окончателното си съгласие за нашето предложение. Ангажирането на гражданите в демократичния процес е изключително важно и аз вярвам, че новият състав на нашия Парламент ще мотивира граждани да станат по-активни участници в европейския демократичен процес ".
Педру Силва Перейра (С&Д, Португалия) коментира: „Финалното одобрение на новия състав на ЕП е щастлив край на един много труден процес. Имаме основания за задоволство от финалния резултат: справедливо разпределение на депутатските места; без загуба на места за държавите членки и намаляване на размера на Парламента, позволявайки освободените места да бъдат разпределяни между нови държави членки. Новият Европейки парламент ще гарантира по-справедливо представителство на гражданите, които представлява.“
Следващи стъпки
Новият състав на ЕП следва да бъде одобрен от лидерите на ЕС по време на Европейския съвет в Брюксел на 28 - 29 юни. Решението влиза в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.
Бързи факти
Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“ с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.
Казано по-просто, „регресивно пропорционалното“ представителство трябва да отговаря на две изисквания:
1. по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма; и
2. съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.
Това означава, че разпределението на места в ЕП трябва да отговаря на демографските развития в държавите членки.