ВарнаВИЖ ВСИЧКИ

Варна: Община Дългопол работи по нов социален проект за над 390 000 лева

17 май 2018 | 20:28

Снимка:

Дългопол. Община Дългопол спечели поредния социален проект в конкуренция с 800 проектни предложения пред Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Община Дългопол. Проектното предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“ е на стойност 390 530 лв. Проектът цели създаване на общинско социално предприятие – „Домашен социален патронаж“, за подкрепа на професионално развитие и осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда. За целите на проекта ще бъдат ремонтирани и обзаведени съществуващите помещения в приземния етаж на Медицински център – гр. Дългопол (бивша млечна кухня) – 19 помещения с обща площ 183,25 кв.м. Ремонтът ще включи дейности по измазване, подмяна на дограмата с цел осигуряване на енергийна ефективност на използвани- те помещения, ремонтни дейности на стени и подова настилка и др. ремонтни дейности на стойност 34 000 лв.
За приготвяне на храна и предоставяне на социалната услуга – доставка на храна до домовете, ще бъде закупено кухненското оборудване. Ще бъдат обучени 31 лица от целевите групи: хора с увреждане, хора с неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които ще получат свидетелства за професионална квалификация. Предвидената сума за кухненско оборудване и обучения на персонала е 77 580 лв. Ще бъде осигурена трудова заетост на 39 лица от целевите групи в рамките на проекта за 12 месеца. Разходите, заложени за възнаграждение на наетия персонал, са 278 950 лв. Предметът на дейност на новосъздаденото общинско социално предприятие ще бъде приготвяне и доставяне на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания, съдействие за закупуване на лекарства и помощни средства, общуване и поддържане на социални контакти с потребителите. След изтичане срока на проекта – 12 месеца, Домашният социален патронаж ще продължи дейността си по предоставяне на услугите като част от общинската структура.