ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

БЧК организира информационна кампания по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и техните близки на 20 май

17 май 2018 | 16:37

Снимка: БЧК

София. 20 май е обявен за Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и техните близки. По този повод Столичната организация на Българския Червен Кръст (БЧК) в рамките на проект „Знаещи, Можещи, Здрави”, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта през 2018 г.", организира информационна кампания.
Проектът „„Знаещи, Можещи, Здрави” развива уменията за безопасно поведение и повишаване на информираността при младите хора на възраст от 15 до 25 години, относно превенцията на ХИВ/СПИН. Дейностите са насочени към развитие на младежкото доброволчество, чрез привличане на младежи доброволци на възраст 15-25 години, ученици, учители, педагогически съветници и родители в провеждане на неформално обучение под формата на презентации по метода „Връстници обучават връстници”, спортни дейности и здравословен начин на живот. Предвидената информационна кампания цели повишаване на информираността сред младите хора за начините за зараняване и предаване на ХИВ/СПИН. С кампанията се търси и формирането на емпатия и намаляване на стигмата към живеещите с болестта и техните близки.
В рамките на информационната кампания ще бъде осъществено безплатно и анонимно изследване и консултиране за „HIV/СПИН” с мобилен кабинет на „Каритас-София”. Младежи-доброволци от БМЧК-София ще разпространят информационни брошури.
Събититето ще се проведе от 10:00 до 13:00 часа на 20 май (неделя) в алеите пред Народен театър „Иван Вазов”, а мобилният кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ще бъде позициониран до служебния вход пред Народния театър „Иван Вазов”.