СофияВИЖ ВСИЧКИ

Столичният общински съвет ще разгледа доклад за промяна на бюджета на общината за първото тримесечие на 2018 година

17 май 2018 | 07:42

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Столичният общински съвет ще разгледа доклад за промяна на бюджета на общината за първото тримесечие на 2018 година. Това предвижда дневният ред на днешното заседание на общинските съветници. Те ще обсъдят и авансово финансиране от бюджета, отчитано като временен безлихвен заем по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020 г.) на ЕС. Ще бъде разгледана и програмата за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.
Столичният общински съвет ще обсъди и доклад относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - отпадък“.
В допълнителните точки към дневния ред е предвидено да се обсъди и създаването на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите под името „Столичен съвет по библиотечно дело“.