ВарнаВИЖ ВСИЧКИ

Деян Славов, Териториално статистическо бюро – Североизток: Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава на 28.1 години

20 април 2018 | 20:36

Снимка: АФП

Варна. През 2017 година в област Варна са регистрирани 4 438 родени деца, като от тях 4 413 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 111 деца или с 2.5%. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Деян Славов, директор на Териториално статистическо бюро – Североизток. Коефициентът на обща раждаемост в област Варна през 2017 година е 9.3‰, а през предходната 2016 година той е бил 9.6‰. Броят на живородените момчета е с 245 по-голям от този на живородените или на 1 000 родени момчета се падат 895 момичета, допълни Деян Славов.
В градовете и селата живородените са съответно 3 751 и 662 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.5‰, а в селата – 8.6‰. През 2016 година тези коефициенти са били съответно 9.6 и 9.4‰. „Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 година средният брой живородени деца от една жена в област Варна е 1.44. За сравнение, през 2001 година той е бил 1.22 деца, а през 2016 година – 1.45 деца. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.9 години през 2016 г. на 28.1 години през 2017 година“, каза още Деян Славов.
През 2017 година броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2 587 или 58.6% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания е по-висок в селата, отколкото в градовете. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора, отбеляза Деян Славов.
Той посочи също, че 2 186 са регистрираните юридически бракове през 2017 година в област Варна. По думи на Славов броят на регистрираните юридически бракове през 2017 година е с 203 повече спрямо предходната 2016 година. От всички регистрирани бракове 82.3% са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 386 брака. Коефициентът на брачност е 4.6‰, като през 2016 година той е бил 4.2‰.
Броят на разводите през 2017 година е 785 и е с 22 по-малък от този през 2016 година. От всички прекратени бракове 90.4% се отнасят за населението в градовете, допълни Деян Славов.
Марияна ВАЛЕНТИНОВА