СмолянВИЖ ВСИЧКИ

Смолян: Пресконференция по повод приключването на проект SmartImpact на Общината по програма УРБАКТ III ще се проведе на 24 април

20 април 2018 | 19:09

Снимка: Община Смолян

Смолян. Във връзка с приключването на проект SmartImpact на Община Смолян по програма УРБАКТ III, Приоритетна ос 1 - „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“, Подприоритет 1.1. „Разпространение на добри практики и опит и оползотворяване на резултатите от обмена на опит относно устойчивото градско развитие и връзките между градските и селските райони“ от 10.00 ч. на 24 април (вторник) в зала 247 в сградата на Общинска администрация – Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проекта. Това съобщиха от пресцентъра Община Смолян.
По време на пресконференцията ще бъдат представени извършените дейности по проекта, добрите практики на международните партньори по инициативата, както и възможностите за интелигентно развитие на Община Смолян.