ВидинВИЖ ВСИЧКИ

Видин: Започва прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение

16 април 2018 | 21:55

Снимка: Агенция "Фокус"

София. До 24 април във Видин се приемат заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от Дирекция „Бюро по труда“-Видин. Финансовите стимули ще бъдат предоставяни на работодателите при наемане на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда – младежи до 29 години, майки или осиновители на деца до 5 години, хора с трайни увреждания, лица над 50 години, продължително безработни и други. 3000 лв. са отпуснати за наемане на безработни младежи до 29 г. възраст, 3033 лв.- за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст. Отново за безработни до 29 г. за чиракуване средствата, които са отпуснати са в размер на 4 355 лв. За стажуване на безработни лица свободните средства са 2 943 лв. Държавата стимулира работодатели на микропредприятия наели на 5 работни места безработни с 10 026 лв. За наемане на безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време свободните средства са 6 650 лв.
Най-много средства в областта са осигурени за наемане на работа на безработни над 55-годишна възраст– 28 893 лв., както и за наемане на продължително безработни лица – 11 967 лв. От Дирекция „Бюро по труда“ – Видин посочиха, че за чиракуване и осигуряване на наставник свободни средства са 4 170 лв., за безработни лица с трайни увреждания – 5 902 лв. Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица субсидира наемането на продължително безработни лица от работодатели от частния сектор , като заделените средства са 4 370 лв. и от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия с 8 695 лв. Подадените от работодателите заявки ще бъдат разгледани в срок до 27 април , като ще бъдат одобрени работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.