ПазарджикВИЖ ВСИЧКИ

Пазарджик: В града ще бъдат изградени нов пешеходен мост над река Марица и кръгово кръстовище на ул. „Петър Бонев” и бул. „Ал. Стамболийски”

13 март 2018 | 20:47

Снимка: Агенция "Фокус"

Пазарджик. Във връзка с подобряване на организацията и безопасността на движението ще бъде изградено кръгово кръстовище на ул. „Петър Бонев” и бул. „Ал. Стамболийски” в Пазарджик, съобщиха от Общината. Кръстовището е с параметрите на съществуващите улици с диаметър на кръга 10.00 м и две платна по 4.00 м, с необходимите разделителни ивици по ул. „П. Бонев”. Изграждането ще включва и изместване на съществуващата тролейбусна мрежа, направа на нова, както и ново улично осветление. Ще бъде запазена и обновена съществуващата велосипедна алея. Стойността на предвидените строителни дейности е около 100 000 лв, а срокът за изпълнение – 45 дни. Започването на строителството е планирано за средата на месец април.
Община Пазарджик обяви обществена поръчка за изграждане на пешеходен мост над река Марица между „Зоната на здравето” и Парк-остров „Свобода”. Предвижда се пешеходният мост да е дължина 108 метра. В южната и северни части на моста се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение. По отношение на напречния профил е предвидено Напречното сечение на моста и подходите към него с габарит 6 метра, габаритът на пешеходните алеи да е 5 метра, a на рампите за инвалиди – 2,5 метра. Чрез изграждането на мост на река Марица се цели да се осигури достъп между Зоната на здравето и Парк остров „Свобода“. Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лева без ДДС.