ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

НСИ: През 2017 г. износът на България за ЕС нараства с 10.8% спрямо 2016 г.

13 март 2018 | 15:23

Снимка: Агенция "Фокус"

София. През 2017 г. износът на България за ЕС нараства с 10.8% спрямо 2016 г. и е в размер на 34 518 700 000 лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 67.5% от износа за държавите - членки на ЕС. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). През декември 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 2.7% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 507 800 000 лева.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2017 г. в сравнение с 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30.3%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (23.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (14.8%). Вносът на България от ЕС през 2017 г. се увеличава с 11.2% спрямо предходната година и достига 37 794.7 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
През декември 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства със 7.0% в сравнение с декември 2016 г. и е в размер на 3 280 700 000 лева.
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2017 г. спрямо 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (45.6%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход)“ (5.6%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2017 г. е отрицателно и е на стойност 3 276.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 950.6 млн. лева.