ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

За подпомагане по Схемата за млади земеделски стопани ще може да се кандидатства не само през първите 5 години от създаването на стопанството

14 февруари 2018 | 11:27

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, според които земеделските стопани вече ще могат да получат подпомагане по Схемата за млади земеделски стопани не само през първите 5 години от създаване на тяхното стопанство, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Както досега подпомагането е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. Размерът на подпомагането вече ще бъде не 25, а 50 на сто от размера на плащането на хектар.
Земеделските стопани вече ще могат да кандидатстват за директни плащания по Схемата за единно плащане на площ само със заявление за съответната година. Земеделските земи, включени в заявлението, трябва да са на разположение на земеделските стопани към 31 май на съответната година. Правното основание за ползването им ще се регистрира в общинските служби по земеделие.
Биляна ИВАНОВА