ХасковоВИЖ ВСИЧКИ

Хасково: Общината проведе информационна среща относно програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилища

14 февруари 2018 | 11:25

Снимка: Община Хасково

Хасково. Общината проведе информационна среща с граждани относно програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилища финансирана по ОП "Региони в растеж". Това съобщиха от пресцентъра на Община Хасково. "За 2018 година по програмата в Хасково трябва да бъдат усвоени 894 000 лева", съобщи заместник-кметът Велин Балкански.
Процедурата за кандидатстване бе разяснена от Надежда Иванова, директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ и Гергана Камбурова, младши експерт „Европейски програми и проекти“.
За участие в програмата могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради с до 35 апартамента, строени по индустриален способ преди 1999 година., както и монолитни блокове, които не можеха да участват в НПЕЕМЖ. Срокът за подаване на заявленията от Сдруженията на собствениците е 15 май.
Както и по НПЕЕМЖ, така и по програмата за енергийна ефективност на ОП „Региони в растеж“ безвъзмездната помощ е в размер на 100% от стойността на прилаганите мерки. Дейностите по ремонта също ще бъдат определяни въз основа на обследване за енергийна ефективност.
Подадените заявления ще бъдат разглеждани и оценявани от комисия. Предимство ще се дава на сгради в райони попадащи в районите на въздействие на ОП „Региони в растеж“ т.е около тях да има обновени зони или сгради по оперативната програма. Очаква се през 2019 година финансирането да бъде преразгледано и е възможно бюджетът за Хасково да бъде увеличен.
Условията за кандидатстване по програмата са публикувани на сайта на Община Хасково.
До момента в Хасково по НПЕЕМЖ има 51 блока напълно завършени с издадено разрешени е за ползване, други 59 блока са в различен етап на работа. За част от тях има проведени обществени поръчки и са започнали ремонтните работи, други са с избран изпълнител на ремонта след проведена обществена поръчка, има и такива, за които скоро ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонта.