ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

Филип Йорданов, ЧЕЗ: Новата технология за разкриване на незаконно присъединяване към ел. мрежата работи от две седмици и вече имаме хванати потребители

13 февруари 2018 | 14:55

Снимка: ЧЕЗ

София. Новата технология за разкриване на незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежата работи от две седмици и вече имаме хванати потребители. Това каза Филип Йорданов, ръководител на отдел „Нетехнически загуби“ в „ЧЕЗ Разпределение България“, в интервю за Агенция „Фокус“.
„Внедряваната нова технология представлява стъпален рефлектометър, с който се проследяват присъединения към кабелната мрежа на дружеството. Той работи на база подаване на сигнал и обследване на неговото отражение, като на самия уред се визуализира графика, по която ние съдим дали има или няма присъединяване и на какво разстояние е то от точката на измерване. По този начин рефлектометърът ни дава една достатъчно прецизна информация за мястото на присъединение и ние по най-бързия начин го отстраняваме“, каза още Йорданов и посочи, че по този начин се използва минимален ресурс от допълнителни мобилни лаборатории и минимален човешки ресурс от аварийните екипи на дружеството.
Той поясни, че този тип кражба е най-трудна за разкриване, тъй като съоръженията на дружеството се намират под земята, и досега кабелните трасета са били обследвани по традиционния начин – с мобилни лаборатории и със скъпо струваща техника. „Така че първият ефект, който очакваме, е да се намали използването на лабораторните коли и те да бъдат насочени изцяло за отстраняване на аварии. На второ място е намаляването на загубите на дружеството. И на трето място е подобряване качеството на доставяната на потребителите електрическа енергия. Тъй като когато един клиент на електрическа енергия не я заплаща, той натоварва съоръженията в много голяма степен, с което влошава качеството на доставяната енергия на своите съседи, присъединени към същия трафопост. Така че очакваме да има много ефекти в различни посоки – и като оперативни разходи, и като амортизация на съоръжения, и като намаляване на технологичния разход на компанията“, обясни Йорданов и уточни, че санкциите, които се налагат, са под формата на корекция на сметката за тримесечен период назад.

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”