ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Пленумът на ВСС прие становище, че Върховният административен съд не е длъжен да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет

09 февруари 2018 | 18:27

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становище по конституционно дело № 13/2017 г., според което Върховният административен съд не е родово компетентният съд (не е длъжен) да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция, а може да упражни тези правомощия в касационното производство. Това съобщиха от ВСС.
С определение от 16 януари 2018 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 13/2017 г. е допуснато до разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкувание на разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията на Република България относно следния въпрос:
„Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България
задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“.