ИкономикаВИЖ ВСИЧКИ

НСИ: През 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 10.7% в сравнение с предходната година

09 февруари 2018 | 12:17

Снимка: Агенция "Фокус"

София. През 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 10.7% в сравнение с предходната година и е на стойност 17 744.6 млн. лева. Това съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония и Египет, които формират 51.6% от износа за трети страни.
През декември 2017 г. износът на България за трети страни намалява с 6.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 596.5 млн. лева.
През 2017 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с 2016 г. е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (42.1%) и „Разнообразни готови продукти“ (23.2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Храни и живи животни“ (16.7%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (11.9%).
Вносът на България от трети страни през 2017 г. се увеличава с 24.1% в сравнение с предходната година и е на стойност 21 368.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
През декември 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 29.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 045.8 млн. лeвa.
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2017 г. спрямо 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (42.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40.1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2017 г. е отрицателно и е в размер на 3 623.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 2 115.6 млн. лева.
През декември 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 449.3 млн. лева.
През 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 52 233.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година износът се увеличава с 10.7%.
През декември 2017 г. общият износ възлиза на 4 105.0 млн. лв. и намалява с 0.9% спрямо същия месец на предходната година.
През 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 59 085.4 млн. лв. (по цени CIF), или с 15.4% повече спрямо 2016 година.
През декември 2017 г. общият внос се увеличава с 14.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 326.3 млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2017 г. и е на стойност 6 852.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 3 072.5 млн. лева.
През декември 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 1 221.3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 911.8 млн. лева.