КюстендилВИЖ ВСИЧКИ

Надя Каратова, зам.–кмет на Кюстендил: Основен приоритет в нашето управление са образованието, грижата за възрастните хора, културно–историческото ни наследство и туризмът

07 декември 2017 | 14:11

Снимка: Агенция "Фокус"

Кюстендил. Основен приоритет в нашето управление са образованието, грижата за възрастните хора, културно-историческото ни наследство и туризмът. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. По думите ѝ основният приоритет е функцията „Образование” и всичко свързано с отглеждането, възпитанието на децата и грижата за възрастните хора в социалните услуги, както и запазване и развитие на културно-историческото наследство и съответно туризмът. „Това са четирите основни приоритета на нашето управление. Тези приоритети са в основата на бюджета за всяка от годините ни”, каза Надя Каратова. По думите ѝ ако проектът за бюджет, който беше приет, се запази като показатели, за Община Кюстендил ръстът в подпомагането от държавата е около 7,6 %. Тя добави, че за делегирани от държавата дейности ръстът е около 8,6%, а в частта местни дейности е меко казано недостатъчен да покрие очакванията. „В сравнение с 2017 година очакваме 2018 да е с около 6% по-голям бюджетът ни и то главно това увеличение е заради увеличението на субсидиите от държавата в частта делегирани дейности и известен малък ръст в собствените ни приходи от данъци и неданъчни приходи”, каза Надя Каратова. По думите ѝ съставянето на един годишен бюджет е част от един непрекъснат процес на средносрочно планиране. Тя добави, че в началото на тази година Общинският съвет е утвърдил средносрочна бюджетна програма за следващите 3 години, тоест касаещи времето от 2018, 2019 и 2020 година. През август месец тази прогноза е била актуализирана с предложения, които са постъпили от второстепенните разпоредители, кметовете на кметства, дирекциите и отделите на администрацията и всички промени, които са настъпили вследствие на тези предложения, Общинският съвет ги е утвърдил през август месец в актуализирана бюджетна прогноза. „На тази база ние разработваме и сегашния проект за бюджет, който ще внесем през месец януари. Разделите на бюджета се определят със Закона за публичните финанси, единната бюджетна класификация, която се утвърждава от министъра на финансите”, каза Надя Каратова. Разделите са 4 – приходи, разходи, бюджетни взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо. „За гражданите последните два раздела са малко сложни за разбиране, но така законодателят е определил начина, по който ние показваме във финансов план в цифри нашите политики и нашите действия в бъдещето”, каза Надя Каратова.
Венцеслав ИЛЧЕВ