ИнституцииВИЖ ВСИЧКИ

Финансовата корекция по проекти ще се извършва в 14-дневен срок, 30-дневен ще е срокът за корекция по програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС

13 октомври 2017 | 10:50

Снимка: pixabay.com

София. Финансовата корекция по проекти ще се извършва в 14-дневен срок, 30-дневен ще е срокът за корекция по програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС. Това се въведе след като Народното събрание прие промени на второ четене в Закона за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ), предаде репортер на Агенция „Фокус“. Финансовата корекция се извършва от плащания по проекта, в които са включени засегнатите от нарушението разходи. Когато решението за определяне на финансовата корекция е издадено след съответното плащане, тя се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента в 14-дневен срок, а за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС в 30-дневен срок. След изтичане на срока за доброволно плащане финансовата корекция се извършва от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие, а когато това е неприложимо, чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечетия. След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане С измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове се цели обезпечаване на принципа на добро финансово управление по отношение на националното съфинансиране, предвидено по програмите, което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет. За тази цел се въвежда унифициран поход, при който правилата, по които се управляват средствата от ЕСИФ да бъдат приложими и към втория компонент от публичния принос – националното съфинансиране.
Деница КИТАНОВА