СофияВИЖ ВСИЧКИ

Столичният общински съвет прие стратегия за развитие на ВиК инфраструктурата на София до 2025 г. за над 2 млрд. лева (ОБЗОР)

12 октомври 2017 | 21:08

Снимка: Агенция "Фокус"

София. Столичният общински съвет прие „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столична община 2017-2025 г., по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Корекции на речни корита“, която ще струва над 2 млрд. лева. Според стратегията се очаква да се изпълнят бизнес планове за 8-годишен период - от 2017 г. до 2025 г. С решение на КЕВР е приет бизнес план на „Софийска вода“ АД с инвестиционна програма от 209,159 млн. лв. за периода от 2017г. до 2021 г. и инвестиционна програма от 167,328 млн. лв. за периода 2022 г. – 2025 г. Прогнозираната сума от ВиК оператора на инвестиции за настоящата стратегия е 376,487 млн. лв. и следва да бъдат насочени приоритетно към поддръжка и реконструкция на съществуващата ВиК инфраструктура и изграждане на нови обекти. Точните суми по години ще могат да бъдат приложени след внасяне на бизнес плана за следващия регулаторен период, обсъждания от Столична община и Столичния общински съвет и обсъждане и утвърждаване от КЕВР.
„Идеята на стратегията е изграждане на канализация в населените места на територията на София там, където все още няма или такава е частично изградена, подмяна на съществуващата водопроводна мрежа, която е изключително амортизирана, и корекция на речните корита, където близо до тях минават колекторите на бъдещата канализация“, обясни заместник-кметът на Столична община по направление „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина, която е и един от вносителите на стратегията. Тя уточни, че са разгледани всички възможни източници за финансиране. „Така че се надяваме на базата на средствата, с които разполагаме, да можем целесъобразно да инвестираме следващите години в доизграждане на ВиК мрежата. Кои конкретно ще са районите, където ще се инвестира, не е тема на стратегията. Този въпрос ще бъде взет под внимание, когато бъде изготвено регионалното прединвестиционно проучване“, обясни Савина.
Според председателя на Градския съвет на БСП – София и член на Изпълнителното бюро на партията Калоян Паргов обаче тази стратегия няма как да се изпълни, ако трябва да се разчита само на Европейски фондове. По думите му Европейските фондове, които предстои да бъдат изхарчени до 2021 г., са равни на инвестициите, които приетата стратегия предвижда да се направят в тази област до 2025 г. – малко над 2 млрд. лева. „Ние като община също трябва да търсим допълнителни средства, за да изпълним тази стратегия. Защото не ми се иска накрая да отчетем, че сме успели да похарчим европейски средства и пак определени райони на София да ни питат кога ще дойде техният ред да имат нормална канализация", каза още той.
Цветилена СИМЕОНОВА