Гореща темаВИЖ ВСИЧКИ

Жан-Клод Юнкер: Състоянието на Съюза 2018 година

12 септември 2018 | 13:37

На 12 септември 2018 година председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изнесе четвъртата си и последна реч за Състоянието на Съюза пред евродепутатите в Страсбург. В едночасовото си изказване той посочи част от постиженията по време на председателството си, засегна редица актуални теми и очерта контурите на приоритетите на Комисията и Съюза за следващия период преди изборите за Европейски парламент в края на май 2019 година и избирането на нов състав на ЕК, който вече ще има свои приоритети.
***

Състояние на Съюза 2018 г. – По-строг надзор в борбата с изпирането на пари за стабилен банков и финансов сектор
Страсбург. На 12 септември 2018 г. по повод на своята Реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейците очакват от Съюза да ги защитава. Днес предлагаме мерки, които ще ни осигурят възможност да се борим с изпирането на пари по-ефективно в презграничен план.“, съобщава пресслужбата на Европейската комисия.
Европейската комисия предлага по-нататъшно засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС с цел по-успешна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки. Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Европейската комисия днес предлага да бъде изменен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение. Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления.
Засилване на ролята на Европейския банков орган
Комисията предлага правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от страна на всички съответни органи по отношение на риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.
Измененият регламент:
• ще гарантира че нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари се разследват последователно: ЕБО ще може да изисква от националните надзорни органи за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и евентуално да предприемат целенасочени действия, като например санкции;
• ще предвижда, че националните надзорни органи за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с органите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните органи не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;
• ще подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;
• ще направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);
• ще улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;
• ще създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари.
Пълноценно използване на съществуващите инструменти за надзор
Освен това Комисията представя стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни органи, и по-специално ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат органите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора.
Комисията също така приканва Европейската централна банка най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните органи за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация, както се изисква и от Петата директива относно борбата с изпирането на пари.
Министър Лиляна Павлова: Подходът към Африка наистина трябва да е различен
София. Подходът към Африка наистина трябва да е различен. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова след традиционната реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Там има проблем, има криза и не трябва да се правим, че не я забелязваме. От кризата там пострада и Европа. Трябва да сме партньори с тях. За разлика от миналата година вече говорим за инвестиционен план, за различно партньорство, за 10 млн. нови работни места, за програма „Еразъм“ да се отвори към тях – това е една огромна инвестиция за Европа и тя не е само финансова“, допълни още тя. „Друго важно нещо, което Юнкер подчерта е еврото да стане втората валута, да се стабилизира банковия съюз и еврозоната. Това е много важно послание по пътя, по който вървим. Важно послание беше, че европейските избори ще дадат една друга Европа. Великобритания си тръгва и всъщност пътя към Сибиу ще бъде пътя на 27-те, които трябва да сме по-единни и защитени“, каза още тя. „По 2 от темите той отчете безспорен успех и успех, за който България допринесе изключително много – Западните Балкани. В първата си такава реч, Юнкер беше скептично настроен към присъединяването им. Пълен обрат, благодарение на България. Това е факт и дори самия той го разбра. Другото е миграцията – допринесохме много с модела и философията, която предложихме. Това са два безспорни успеха за България, но това е нещо, което е и заявка. Трябва да сме адекватни и бързи в действията, защото следващият кораб като дойде, трябва да имаме трайни решения“, каза още министър Павлова.

Министър Лиляна Павлова: Въпреки всички кризи, през които мина тази ЕК, тя успя да удържи на единството
София. Въпреки всички кризи, през която мина тази ЕК, тя успя да удържи на единството. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова след традиционната реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Речта на председателя Юнкер беше една откровена реч в смисъла на това, че той не скри в нито един момент какви са проблемите и какво може да се направи още. Правеше една реална и много обективна оценка. От първия до последния момент по всякакъв начин, той наблягаше на 2 много важни неща – демокрацията и единството. Въпреки всички кризи, през която мина тази ЕК, тя успя да удържи на единството. Вярвам, че такава роля и послание имаше и България по време на Европредсетателството. Всичките му предложения бяха пречупени през демокрацията. Едно от големите достойнства, с които ще бъде запомнена ЕК е превръщането на ЕС в търговски, икономически, глобален актьор, какъвто имаше нужда да бъде. Сега вече Юнкер показа, че не само е намерен курсът, но Европа вече се превърна в глобален играч. Пробив, който лично председателя Юнкер направи с посещението си в САЩ“, заяви още тя. „Постигнато е изключително много в отношенията и с Япония и Канада, всички търговски споразумения, черешката на тортата беше пробива със САЩ“, допълни министър Павлова. „Новите 3 нюанса – едното е новия подход, който предлага – не винаги да търсим единодушието, а с квалифицирано мнозинство да се взимат решенията. Гражданите очакват резултати“, каза още тя.

Огнян Златев, ЕК: При постигане на добри споразумения с Африка можем да създадем най-голямата в света зона за търговия между 2 континента
София. При постигане на добри споразумения с Африка можем да създадем най-голямата в света зона за търговия между 2 континента. Това каза председателят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев след традиционната реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Много е важно все повече и повече предвид приближаващите европейски избори през 2019 година тези дискусии с европейските граждани да се засилват. Мога да подчертая няколко акцента от речта на председателят на ЕК още веднъж. Едната част на речта беше за това какво е постигнато от миналогодишната реч до сега. Икономическо състояние, ръст на заетостта, изключително успешна реализация на т.нар. „План Юнкер“, засилени процеси, свързани с намиране на решение върху може би най-тежкия проблем на ЕС – проблемът с миграцията и сигурността. Не само на границите, но и във виртуалното пространство. Все важни постижения, за които не можем да си затваряме очите“, допълни той. „От друга страна председателят на ЕК очерта областите, в които ЕК ще продължи да работи до края на своя мандат. До края му трябва да приключат преговорите за напускането на Великобритания от ЕС, трябва да се проведе среща на върха на лидерите на ЕС Сибиу, Румъния догодина. Надяваме се на постигане на консенсус между държавите членки по основните предложения на ЕК като бюджета за след 2020 година. Това са все важни неща, които трябва да се случат догодина“, заяви още той. „Това, което е най-новото и най-революционна е пакетът от предложения свързани с развиване на отношенията с Африка. Това предложение има няколко посоки на развитие. Едната е свързана със засилването на сигурността в Европа. Знаете, че основния натиск върху европейските граници е от мигранти, които идват от африканския континент. Тоест това е начина, по който ЕС адресира проблема в неговия източник. Не да се занимаваме с благотворителна дейност, а по-скоро да се пристъпи към разширено сътрудничество с държавите от Африканския континент – икономическо, търговски. При постигане на добри споразумения можем да създадем най-голямата в света зона за търговия между 2 континента. Надявам се, че това предложение ще бъде възприето добре и от останалите държави членки“, заяви още Златев. Другите интересни предложения са свързани с разширяване на правомощията нас Европейската агенция за охрана на границите – разширяване на силите и способностите им. Друга важна мярка – засилване на еврозоата и превръщането на еврото като световна валута и по този начин да наложим нова практика в световната търговия и изобщо засилване на ролята на ЕС като глобален играч. Знаете, че ние в някои глобални развития като че ли не сме проактивни, но това трябва да се промени, защото ЕС е най-големия донор на хуманитарна помощ и не бива да се спекулира с това нещо“, допълни още той.
Състояние на Съюза 2018 г. – Комисията предлага последните елементи за постигане на компромис по реформата в областта на миграцията и границите
Страсбург. На 12 септември 2018 г., във връзка с речта си за състоянието на Съюза, председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Не можем да продължаваме да се караме, докато намерим решение, всеки път, когато пристигне нов кораб. Временната солидарност не е достатъчна. Нуждаем се от трайна солидарност – днес и завинаги, съобщава пресслужбата на Европейската комисия.
В своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г. председателят Жан-Клод Юнкер представи 3 нови и амбициозни предложения за гарантиране на пълната солидарност на ЕС в областта на миграцията и за осигуряване на по-добра защита на външните граници на Европа. Тези нови инициативи се представят една седмица преди неофициалната среща в Залцбург и представляват конкретен принос към очакваните обсъждания между лидерите на ЕС по въпросите на миграцията. Те имат за цел да подпомогнат постигането на цялостен компромис по текущата реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище.
Днешните предложения са още по-амбициозни по отношение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището – и двете ще бъдат подсилени, за да може държавите от ЕС по всяко време да разчитат на пълна оперативна подкрепа от страна на Съюза. Днес Комисията предлага също така мерки за подобряване на ефективността на процедурите за връщане, като се актуализират съществуващите правила на ЕС за връщането, и посочва следващите стъпки относно законната миграция, която е съществен елемент на една балансирана миграционна политика.
Въз основа на двугодишната работа Комисията предлага да се укрепи още повече Европейската агенция за гранична и брегова охрана и да ѝ се възложат задачи с подходящо равнище на амбиция в съответствие с общите предизвикателства, пред които е изправена Европа по отношение на управлението на миграцията и границите. Въпреки че мандатът на агенцията се разширява, това е в подкрепа на държавите членки и не замества техните отговорности за управление на външните граници и връщане. Днешното предложение включва:
• Постоянен корпус от 10 000 оперативни служители до 2020 г.: за да се осигурят предвидими и подходящи ресурси, агенцията ще може да разчита на свои служители и оборудване, като кораби, самолети и превозни средства.
• Изпълнителни правомощия: под ръководството и контрола на държавата от ЕС, в която са разположени, членовете на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана ще могат да изпълняват задачи, изискващи изпълнителни правомощия, като например проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границата. Така ще се осигури тяхната пълна оперативна ефективност.
• По-голяма подкрепа при връщането на мигранти: освен да организира и финансира съвместни операции по връщане, агенцията вече ще може да подпомага държавите членки във връзка с процедурите за връщане, например като идентифицира незаконно пребиваващи граждани на държави извън ЕС, набавя документи за пътуване и подготвя решения за връщане за националните органи, които ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.
• Засилено сътрудничество с държавите извън ЕС: при наличие на предварително съгласие от съответната държава агенцията ще може да започва съвместни операции и да разполага служители извън ЕС, отвъд съседните на Съюза страни.
• Повече финансови средства: общите разходи за предложената модернизация на европейската гранична и брегова охрана възлизат на 1,2 млрд. евро за периода 2019 – 2020 г. За следващия бюджетен период на ЕС, 2021 – 2027 г., е предложено да се отпуснат 11,3 млрд. евро.
Укрепване на Агенцията на ЕС в областта на убежището
С днешното предложение бъдещата Агенция на ЕС в областта на убежището ще получи мандата, инструментите и финансовите средства, необходими за предоставяне на бързи и цялостни услуги на държавите членки на всички етапи от процедурата за убежище. Днешното предложение включва:
• Пълна оперативна подкрепа във връзка с процедурите за убежище: екипите на агенцията за подкрепа в областта на убежището ще предлагат пълен набор от дейности за подкрепа, включително като извършват всички действия на административния етап от процедурата за убежище.
• Съвместните екипи на ЕС за управление на миграцията ще подпомагат държавите членки при необходимост и искане от тяхна страна, включително в горещите точки и в контролираните центрове. Екипите ще се състоят от експерти от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на ЕС в областта на убежището и ще се координират от Комисията. Под ръководството на приемащата държава те ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на пристигащи лица, за разграничаване между тези, които се нуждаят, и тези, които не се нуждаят от закрила, и за извършване на процедурите за убежище и връщане.
• Повече финансови средства: за да може агенцията да изпълнява нарасналите си задачи, Комисията предлага бюджет от 321 млн. евро за периода 2019 – 2020 г. и 1,25 млрд. евро за периода 2021 – 2027 г.
По-силна и по-ефективна европейска политика на връщане
Чрез целеви преглед на Директивата относно връщането ще се допринесе за ускоряване на процедурите за връщане, ще се предотвратяват по-добре укриването и незаконните вторични движения и ще се увеличи ефективността на връщанията при пълно зачитане на основните права.
• Нова процедура на границата: лицата, чиито молби за убежище са отхвърлени по време на процедури по границите, ще бъдат насочвани направо към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. Така на границата и в контролираните центрове ще могат бързо да се приемат и изцяло да се прилагат решения за връщане.
• Ясни процедури и правила за предотвратяване на злоупотреби: за да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване. В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от максимум 5 дни за обжалване на решението за връщане. Освен това ще бъде въведено задължение за съдействие за лицата, подлежащи на процедура за връщане, включително във връзка с проверката на самоличността и получаването на документи за пътуване.
• Ефективни доброволни връщания: с цел насърчаване на доброволните връщания и подобряване на финансовата и практическата подкрепа, държавите от ЕС ще трябва да въведат програми за доброволно връщане. В същото време държавите членки ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване.
• Ясни правила за задържане: наличието на общи критерии за определяне на риска от укриване, един от определящите фактори дали задържането е оправдано, ще помогне за по-ефективно използване на задържането по време на процедурите за връщане при пълно зачитане на основните права. С цел по-добро отразяване на времето, необходимо за успешното извършване на връщания, и при условие че условията за задържане са изпълнени, държавите от ЕС следва да предвидят първоначален срок на задържане от не по-малко от 3 месеца. Освен това държавите членки вече ще могат да задържат и подлежащи на връщане лица, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.
Състояние на Съюза през 2018: Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на свободни и честни европейски избори
Страсбург.. За да се гарантира, че изборите за Европейски парламент през следващата година ще бъдат организирани по свободен, честен и сигурен начин, председателят Жан-Клод Юнкер обяви в своята реч за състоянието на Съюза набор от конкретни мерки, включително по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел да се повлияе умишлено върху резултата от европейските избори. Целта на днешните предложения на Комисията е да се вземат мерки във връзка с потенциалните заплахи за изборите и по този начин да се засили устойчивостта на демократичните системи на Съюза, съобщава пресслужбата на Европейската комисия.
Някои неотдавнашни случаи показаха рисковете, които крие насочването на масови онлайн кампании за дезинформация към гражданите с цел дискредитиране и лишаване от легитимност на избори. Смята се също, че лични данни са били използвани незаконно. Освен това атаките срещу изборна инфраструктура и информационни системи на кампанията са хибридни заплахи, които налагат предприемането на действия. Затова е много важно преди европейските избори следващата година да укрепим демократичната устойчивост на Европа и да се уверим, че правилата за прозрачност и защита на изборния процес от чуждестранна намеса се прилагат и онлайн.
Наборът от мерки, предложени днес от Европейската комисия, включва:
• Препоръка относно мрежите за изборно сътрудничество, онлайн прозрачността, защитата срещу кибернетични инциденти и борбата срещу кампаниите за дезинформация: държавите членки се насърчават да създават национални мрежи за изборно сътрудничество, състоящи се от съответните компетентни органи (избирателни органи и органи в областта на киберсигурността, защитата на данни и правоприлагането), и да определят звено за контакт, което да участва в мрежа за изборно сътрудничество на европейско равнище. Това ще даде възможност на органите бързо да откриват потенциални заплахи, да обменят информация и да реагират координирано.
• Комисията също така препоръчва по-голяма прозрачност на онлайн политическата реклама и определянето на целева аудитория. Европейските и националните политически партии, фондации и организатори на кампании трябва да предоставят информация за своите разходи за онлайн рекламни кампании, като посочат коя партия или политическа група за подкрепа стои зад онлайн политическата реклама, а също така и като публикуват информация за критериите за определяне на целевата аудитория, използвани за разпространяване на информация сред гражданите. Когато тези принципи не се спазват, държавите членки трябва да налагат санкции на национално равнище.
• Националните органи, политическите партии и медиите също трябва да вземат мерки за защита на своите мрежи и информационни системи от заплахи за киберсигурността въз основа на насоките, разработени от националните органи в рамките на групата за сътрудничество в областта на мрежовата и информационна сигурност, заедно с Агенцията на ЕС за киберсигурност и Европейската комисия.
• Насоки относно прилагането на законодателството на ЕС за защита на данните. Насоките ще помогнат на националните органи и на европейските и националните политически партии да изпълняват задълженията си относно защитата на данните в рамките на правото на ЕС в контекста на изборите. Общият регламент на ЕС относно защитата на данните се прилага от май 2018 г., като той обхваща и всички европейски и национални политически партии и други участници в контекста на изборите, като информационни брокери и социални медии. В светлината на случая Cambridge Analytica и по-общо на нарастващия ефект от микро-насочването към гласоподавателите въз основа на техните лични данни, Комисията припомня задълженията за защита на данните, които важат за всички участници в европейските избори.
• Законодателно изменение с цел въвеждане на по-строги правила относно финансирането на европейските политически партии. Целенасочената промяна на Регламент № 1141/2014 на Европейския парламент и Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации ще направи възможно налагането на финансови санкции за нарушаване на правилата за защита на данните с цел да се повлияе на резултата от европейските избори. Санкциите ще възлизат на 5 % от годишния бюджет на засегнатата европейска политическа партия или фондация. Санкциите ще бъдат прилагани от Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации. Освен това уличените в нарушение няма да могат да кандидатстват за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз през годината, в която са били санкционирани.
• Регламент за обединяване на ресурси и експертен опит в областта на технологиите за киберсигурност. С цел да се следва развитието на постоянно променящите се киберзаплахи, Комисията предлага да бъде създадена мрежа от експертни центрове в сферата на киберсигурността, за да се насочва и координира по-добре наличното финансиране за сътрудничество в областта на киберсигурността, изследванията и иновациите. Нов Европейски експертен център в сферата на киберсигурността ще управлява свързаната с киберсигурността финансова подкрепа от бюджета на ЕС и ще улеснява съвместните инвестиции на Съюза, държавите членки и промишлеността, за да се подкрепи сектора на киберсигурността в ЕС и да се гарантира, че нашите системи за защита са в крак с технологичното развитие.
Жан-Клод Юнкер: Уважаваме решението на Великобритания да напусне Съюза, но продължаваме да съжаляваме дълбоко за него
Страсбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обърна внимание и на излизането на Великобритания от Европейския съюз в последната си реч за Състоянието на съюза в Европейския парламент в Страсбург, предава репортер на Агенция „Фокус“.
„Уважаваме решението на Великобритания да напусне нашия Съюз, въпреки че съжаляваме дълбоко за него“, отбеляза Юнкер.
По неговите думи, ирландският въпрос остава основен източник на загриженост за ЕС и Брюксел иска да намери творческо решение, което да предотврати „твърда граница“ със Северна Ирландия.
Освен това, председателят на ЕС отбеляза, че Съюза приветства предложението на британския премиер Тереза Мей за изграждане на „амбициозно ново партньорство в бъдеще“ и отправната точка за него трябва да е „зона за свободна търговия“.

Жан-Клод Юнкер: Ще продължа да все съпротивлявам на опитите да се хвърли вината само върху ЕК за миграцията
Страсбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в рамките на четвъртата си ежегодна реч за Състоянието на Съюза, отговори на някои европейски лидери, които обвиняват институциите на Европейския съюз за мигрантската и бежанската криза в Блока. „Ще продължа да се съпротивлявам на опитите да се хвърли вината единствено върху ЕК“, заяви той, предава репортер на Агенция „Фокус“.
Юнкер похвали усилията за справяне с миграцията и отбеляза, че пристиганията в Източното Средизменорие са с 97% по-малко, а в централната част на Средиземно море те са намалели с 80%. „Европейските операции помогнаха за спасяването на повече от 690 хиляди души от 2015 година насам“, отбеляза той.
Председателят на ЕК призова за „продължителна солидарност“ между страните членки и предложи да се назначат допълнителни 10 хиляди служители в Европейската гранична и брегова охрана до 2020 година. Освен това той смята за подходящо да се развие допълнително Европейската агенция за предоставяне на убежище, за да може да бъдат подпомогнати страните-членки. Юнкер иска ускоряване на депортирането на нелегалните мигранти.

[Image: Жан Клод Юнкер: Европа е за мултинационализма и ще останем отворен континент, дори и партньорите ни да изберат други пътища]
Жан Клод Юнкер: Европа е за мултинационализма и ще останем отворен континент, дори и партньорите ни да изберат други пътища
Страстбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви в рамките на четвъртата си ежегодна реч за Състоянието на Съюза, че Европа е за мултинационализма и ще остане отворен континент, дори и партньорите му да изберат друг път, предава репортер на Агенция „Фокус“.
„Европа трябва да остане толерантен и отворен континент. Европа никога няма да се превърне в крепост и да обърне гръб на света, особено на частта от света, която страда“, категоричен е Юнкер.
Вътрешните граници трябва да бъдат премахнати, а „ако останат, те ще представляват стъпка назад за Европа“, отбеляза председателят на ЕК.
Решенията „ад хок“ не са адекватни за справяне с новопристигащите спасителни кораби с мигранти, смята Юнкер. „Трябва ни повече солидарност“.

Жан-Клод Юнкер: Трябва да приемем Западните Балкани, вчерашните съюзи може да не са утрешните съюзи
Страстбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви в рамките на четвъртата си ежегодна реч за Състоянието на Съюза, че Европейският съюз трябва да приеме страните от Западните Балкани, за да предотврати разпространяването на влиянието на други страни в този регион, предава репортер на Агенция „Фокус“.
Освен това, Юнкер предупреди, че вчерашните съюзи може да не бъдат утрешните съюзи. „Има нужда от силна и обединена Европа, Европа, работеща за мир и търговски споразумения“, отбеляза той. „Ако Европа обедини военните и икономическите си сили, тя ще стане сила, с която всеки трябва да се съобразява“, заяви още председателят на ЕК и предупреди, че „само обединена и силна Европа може да защити гражданите си“.

Жан Клод Юнкер: Европа не е перфектна, но става по-перфектна всеки ден
Страсбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер започна последната си ежегодна реч за Състоянието на съюза на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, предава репортер на Агенция „Фокус“. Той отбеляза, че Европа все още не е перфектна, но става по-перфектна всеки ден и подчерта, че, „когато сме обединени, Европа е сила, с която всички трябва да се съобразяват.
Той отбеляза сделката, постигната с президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на търговските мита за европейските компании и посочи, че, когато Европа говори в един глас, ние можем да наложим нашата позиция на другите“.

Жан-Клод Юнкер: Европа излезе от икономическата криза и затвърди позициите си като търговска сила
Страсбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер започна последната си ежегодна реч за Състоянието на съюза на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, предава репортер на Агенция „Фокус“. Той посочи, че Европа до голяма степен преодоля икономическата криза, а през изминалата 2018 година са създадени 12 милиона работни места.
Юнкер констатира още, че младежката безработица е намаляла до 14,9%, инвестициите са се върнали в Европа, до голяма степен благодарение на „Плана Юнкер“.
Председателят на ЕК отбеляза, че Гърция е излязла от кредитната си програма и че той винаги е защитавал Гърция, честта й и ролята и за Европа.
Освен това, по неговите думи, Съюза е потвърдил търговските си позиции и е световна търговска сила. Брюксел има търговски договори със 70 страни, отбеляза още Юнкер.

Започна речта за Състоянието на Съюза на Жан-Клод Юнкер: ЕС е гаранция за мир
Страсбург. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер започна последната си ежегодна реч за Състоянието на съюза на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, предава репортер на Агенция „Фокус“.
Мандатът на Юнкер като председател на изпълнителното тяло на Европейския съюз ще изтече след изборите за Европейски парламент в края на май 2019 година и в сряда в Страсбург той ще отбележи постиженията на своето председателство, а освен това ще очертае приоритетите на ЕК през следващата, 2019 година.
По думите на Юнкер, ЕС е гаранция за мира. Той призова европейците да защитят начина си на живот и да направят всичко, за да съжителстват по-добре.

New Europe: Жан-Клод Юнкер поставя миграцията под светлината на прожекторите преди последната си реч за Състоянието на Съюза
Брюксел. При подготовката на годишната си реч за Състоянието на Съюза на 12 септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер направи предварителен преглед на това, което той планира да покрие в реч, която неофициално ще даде сигнал за началото на политическия сезон 2018-19, пише базираното в Брюксел електронно издание New Europe.
Тазгодишната реч за Състоянието на Съюза ще бъде последната за Юнкер, след което идват европейските избори през май и се очаква той да се съсредоточи върху редица нови мерки, които изпълнителното тяло на ЕС се очаква да представи през следващите седмици. Европейският комисар по въпросите на миграцията Димитрис Аврамопулос наскоро намекна, че Комисията ще се фокусира върху главните тревоги на гласоподавателите, тъй като гражданите на ЕС все повече се обръщат към алтернативни и крайнодясни партии, коментира изданието.
"Национализмът никога не е решил, а само е създал проблеми", заяви Юнкер. "Тези, които се оттеглят в своите национални черупки, могат да приемат, че външните лица са отговорни и могат да бъдат обвинявани за всичките им проблеми. Те не могат да преодолеят предизвикателствата, защото изобщо нямат никакъв надзор ", добави той. "Вярвам, че разумът на ЕС ще надделее, а тези, които искат да осигурят мир и просперитет, ще се противопоставят на популистите в предстоящата европейска предизборна кампания".
Според Юнкер въпросите за миграцията, сигурността и цифровизацията могат да бъдат решени само чрез сътрудничество в Европа, тъй като това е единственият начин страните-членки най-накрая да наложат собствените си национални интереси.
След почти четири години в длъжност Юнкер заяви, че вярва, че поддръжниците на мира и просперитета ще се противопоставят решително на популистите на предстоящите европейски избори.

AFP: Жан Клод Юнкер се готви да призове Европа за единство в последната си реч за състоянието на Съюза
Брюксел. Гръцкият дълг, притокът на бежанци, безизходицата около Брекзит – това са само част от предизвикателствата на Жан-Клод Юнкер, чийто мандат като ръководител на Европейската комисия не лесен.
Но какво ще стане, ако най-тежката му година все още предстои, се пита агенцията
Той планира да се обърне към европейците в сряда относно плановете за изграждане на силни гранични сили на ЕС, реагиране на престъпленията в кибернетичното пространство и реформиране на правилата за прием на мигранти.

В сряда 63-годишният бивш премиер на Люксембург планира да представи амбициозна програма за реформи през последните си 12 месеца като председател на Европейската комисия. Неговата биография помага - като лидер на Люксембург между 1995 и 2013 той има възможността да работи с велики политици. Юнкер познава покойния френски президент Франсоа Митеран и нарича бившия германският канцлер Хелмут Кол учител, приятел и "самата същност на Европа".

Неговите привърженици го описват като спокоен строител на компромиси, който може да върне Европейския проект на пътя към успеха. Неговите критици казват, че търсенето на консенсус само подчертава слабостта на Европа в лицето на нарастващите популистки и евроскептични сили.

Възраждането на евроскептицизма и неподправения национализъм след финансовата криза през 2008 г. го принудиха да потисне федералистките си инстинкти. Но той остава верен на своето кредо: "Европа е способна на велики неща, когато съчетава своите силни страни и енергия".