Анализ на деняВИЖ ВСИЧКИ

„Главред“ (Украйна): Колония на САЩ ли е Украйна?

04 ноември 2019 | 12:24

Киев. „Държава“, която не е способна да се управлява съвременно, неизбежно губи част от суверенитета си, пише украинското издание „Главред“ в материал, представен без редакторска намеса.
Ето основните признаци на колониалната зависимост:
1. Външната политика се контролира изцяло от чужденците.
Отговор: Трябва да признаем, че този признак присъства в отношенията между Украйна и Америка
2. Политическа несамостоятелност на колонията.
Отговор: Ако предположим, че САЩ спрат да се намесват в делата на Украйна, то олигархическите кланове незабaвно ще разпокъсат страната. Така че тази точки също присъства: Украйна не е политически самостоятелна.
3. Утвърждаването на ключовите длъжности само с разрешението на метрополията.
Отговор: 100% съответства на действителността. Премиерът, Главният прокурор, Националната банка, министърът на финансите, Службата за сигурност и т.н. се съгласуват със САЩ.
4. Географска обособеност на колонията и нейната отдалеченост от метрополията
Отговор: Налично.
5. Структурата на износа на колонията е предимно суровинна в полза на метрополията.
Отговор: Ако говорим за САЩ, то не. А ако говорим за Запада, като цяло, то – да.
6. Налагане на заробващи икономически договори от страна на метрополията.
Отговор: Безусловно има налагане от страна на САЩ, но едва ли тези договори могат да бъдат наречени заробващи.
7. Принуждаване на колонията да внася от метрополията.
Отговор: Присъства, но не в критична степен.
8. Контрол на финансовата система на колонията от страна на метрополията.
Отговор: Пълен контрол над финансовата система на Украйна от страна на САЩ чрез МВФ
9. Правният статут на аборигените винаги е по-нисък от статута на представителите на метрополията.
Отговор: 100% факт. В Украйна гражданите на САЩ не могат да бъдат пипнати дори с пръст.
10. Насаждане на чужда култура, религия и език на аборигените.
Отговор: Вярно е само по отношение на културата. Но това насаждане се прави само чрез мека сила.
11. Включване на колонията в съюз с метрополията, участие на аборигените във военни конфликти на страната на метрополията.
Отговор: 100-процентов факт.
12. Изкупуване на селскостопанската земя на колонията от представители на метрополията.
Отговор: 100-процентов факт.
Така че, дали вече Украйна е колония на САЩ, или не, решавайте сами.
Моята гледна точка е, че ние не сме колония на САЩ в класическия смисъл, но сме страна, загубила значителна част от своя суверенитет и попаднала в силна зависимост от САЩ не по тяхна зла воля, а заради нашата неспособност да се самоорганизираме и да провеждаме съвременно държавно управление.
Моята прогноза за близките 10-15 години:
• Украйна се превръща в класически суровинен придатък на Запада, в саблоразвита, бедна, аграрна страна, в която, както в Африка, 60-70% от земята ще бъде изкупена от чужденци;
• Основните инвестиции в Украйна ще бъдат само в селското стопанство. БВП на глава от населението няма да премине 8-9 хиляди долара;
• Аграрният характер на страната няма да може да изхрани повече от 20-25 милиона души население. Затова 10-12 милиона ще работят зад граница. Средното ниво на пенсиите няма да превишава 70-80 долара.
Изложих т.нар. умерено-оптимистичен сценарий, който подразбира, че ще успеем да избегнем голяма война с Русия. Никой не е виновен за всичко, което се случва, освен самите нас.

Превод и редакция: Иван Христов