Анализ на деняВИЖ ВСИЧКИ

Полша на предната линия на новата студена война

15 май 2018 | 13:26

Новата студена война между Запада и Русия е факт, а на нейната предна линия се намира Полша, пише генерал Станислав Козей в авторска статия за Rzeczpospolita, цитирана на електронната страница на RT. Бившият ръководител на Бюрото за националната сигурност на Полша е убеден, че е необходимо да бъде проведена реформа в командването на въоръжените сили на НАТО за обединяването им с полските по такъв начин, че главнокомандващият им едновременно да бъде и такъв на Алианса за Източния фланг.

"Случват се съществени изменения в характера на заплахите в нашия регион, по Източния фланг на НАТО. За никого не е тайна, че между Русия и Запада е в ход нова хибридна, студена война", пише генералът в статията за водещото полско издание. Полша се намира на предната линия на тази конфронтация, т.е. на първия ред на заплахата от възможна агресия. "Затова сме особено заинтересовани от умелото и ефективно реагиране на тези заплахи както на нашите, така и на съюзническите войски", допълва Козей.
Това до голяма степен зависи от добре организираната система на върховното командване на Източния фланг. В тази връзка важна задача се явява модернизацията на тази система, подобряването на вече съществуващите решения.
"Според мен следва да се разгледа идеята за общо регионално операционно командване на силите на НАТО в североизточно направление. Отмина времето на "плоския" стратегически съюз с една проекция, типична за политическите и стратегическите условия на Студената война, които изискваха преди всичко неголеми операции с ниска интензивност", обяснява генералът.
Такова командване трябва да бъде построено на база полското висше командване, посредством неговото развитие до степен на съюзническо многонационално командване във време на заплахи и войни. Полското национално командване трябва да бъде едновременно съюзническо командване. Това е т.нар. принцип на двойния чадър, прилаган, например, от Въоръжените сили на САЩ, а също в рамките на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз.
"От какво произтича необходимостта от такава инициатива?", задава въпрос Козей. Няма съмнение, че от гледна точка на оперативната ефективност и принципа на стратегическата приемственост в реагирането на агресия главнокомандващият в отбранителната операция на територията на Полша, в защита на същата, трябва да бъде един във всякакви стратегически условия и във всяка съюзническа ситуация.
Това условия трябва да бъдат изпълнени без оглед на вида агресия. Независимо дали е на прага на открита редовна война, дали ще има ограничен характер или ще бъде пълномащабен конфликт - командването на съюзническите и националните сили трябва да бъде съсредоточено в едни ръце, обяснява Козей.
"Може ли горепосочените условия да бъдат изпълнени единствено от национално командване?", задава пореден въпрос генералът и веднага след това отговаря на него: не, само в случай на признаване на агресия в рамките на Алианса командването на отбраната на тази част на НАТО трябва да бъде осъществявано от командващ съюзниците, а не от национален. В случай на пълномащабна агресия задействането на командването на Алианса ще бъде автоматично, в случай на ограничена агресия - с известно забавяне. "Тогава нашият операционен командващ трябва да бъде подчинен на командващия НАТО и той ще води отбранителна операция на територията на Полша", предлага Козей.
Отговорът на въпроса дали в такъв случай съюзнически командващ може да изпълни изискванията също е отрицателен. Затова няма гаранции, че във всяка ситуация НАТО веднага ще започне обща операция. Това се отнася за случаите, в които е сложно да се постигне консенсус в оценката за възникналата ситуация и решение за съвместна реакция", подчертава полският генерал.
Ето защо оптималното решение от гледна точка на ефективността на командването в отбраната на Полша би станало обединението в една структура на възможностите на националното и съюзническото командване. Следва да се отбележи, че това би било оптимално решение и в плана за по-нататъшно развитие на възможностите на Алианса за бързо реагиране на Източния фланг, е заключението на Станислав Козей.


Още военни новини четете в специализираното издание на Фокус "Военни известия"

Превод и редакция: Тереза Герова