Обичаи

Символика на дърветатаБук
Народът свързва името му с бучене. Смята, че дава мощ и пролетни сили. Ако буковете имат много жълъди, зимата ще е тежка и с големи студове. Ако букът се раззелени преди дъба, ще се роди добро жито.

Върба
Върбата е символ на бърз растеж и ранно разлистване. Смята се за прокълната от Св. Богородица, когато не й казала, че дяволът е взел детето й. По-късното й използване в празнуването на Входа Господен в Ерусалим, Цветница, донякъде я реабилитира, но „тъмното й минало" все пак остава и я свързва трайно с различни магически практики. Осветени в храма на Връбница върбови клонки се слагат под иконата и под прага на вратата, в яслите на домашните животни. Заравят се в средата на нивата или в дупките на къртиците - да пазят от градушки и бедствия и да не изравят къртици гра¬дините. Увиват се за здраве около кръста на хората на Гергьовден. На магията на върбовия венец разчитат дълго след оплитането му. При градушка и гръм гледат през него облака и вярват, че ще се разбие. Запалените върбови клонки пък спират гърма и той не пада на земята, отбива се в далечна посока.
Нощем под върбите се събират юди, затова не е хубаво да се насажда върба в двора.
Ако някой отиде нощем под това дърво, ще се разболее от тежка болест.
На върбово клонче се гадае и нарича за здраве. Пак за здраве болните от треска се опушват с клонки от върба. Върбата, на която се пече гергьовското агне, е символ на плодородие.
Под върба се лекуват едномесечници. Взимат се две върбови пръчки. Едната е дълга колкото детето, другата - колкото обедната сянка на върбата. Пръчките се увиват с цветя, точно както и свещите. Сутрин рано отвеждат живото при върбата, слагат го да легне до дънера и го заключват с верига. Китката на живото закопават в корена на върбата, а китката на умрялото дават на майката да я скрие. Казват се същите думи. Така умрялото взима за брат (сестра) върбата, а живото остава свободно. Много скоро върбата изсъхва.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

*Български магии и гадания, автор - Лилия Старева, книгоиздателска къща Труд, 2007
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.