Обичаи

ЛисицаЕдин от главните персонажи в българските народни приказки за животни. Лисицата е символ на хитрината и измамата, заради което е наречена кумица (Кума Лиса, Кума Лисана). С нея се свързва устойчив кръг от сюжети: лисицата краде риба; вълкът носи здравата лисица на гърба си; лисица се жени за котарак; лисица съдия или кръстница и др. В повечето приказки лисицата е представена като лукава, крадлива и способна да се измъкне от всякакво положение; тя е зла и отмъстителна. Наред с това в други разкази с нея е представена и темата за възмездието: тя често бива надхитрявана (от Косето-Босето, котката или човека) и получава съответното наказание. Във всекидневието появата на лисица се тълкува двояко: според местните поверия, ако лисица пресече пътя на човек, това е и добър, и лош знак.
За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

* Българска митология – енциклопедичен речник, автор – Анани Стойнев, издателство „Захарий Стоянов”, 2006
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.