Обичаи

Домашен праг


Прагът е свещено място, тъй като според отделни поверия под него живее змията стопанин на дома. Освен това той е граница между усвоеното културно пространство (къщата) и неусвоеното (природата). На прага не бива да се седи и яде, защото хората ще говорят лоши думи за къщата и жените няма да могат да забременяват. Когато булката влиза за първи път в дома на свекъра, тя намазва горния и долния праг с масло и мед, за да е благополучен животът на младото семейство. Освен това по този начин тя се приобщава към новия дом и неговия митичен стопанин покровител. Черупките на червените великденски яйца не се хвърлят, а се залепват с говежда тор на горния праг на вратата. Вярва се, че те предпазват домочадието от зли духове и болести. Понякога с тях се бае против „русата болест". На домашния праг се извършват множество магически действия, целящи лечебен ефект. Върху прага бабата разрязва сребърна пара или варено яйце с два жълтъка. Половинките дава на деца близначета, едномесечна или едноденчета, за да ги „раздели". Според поверието раждането на такива деца носи нещастие. Ако едното заболее или умре, същата участ очаква и другото. На домашния праг се лекуват някои болести като „усади" и „клини". Болният от усади (ишиас) ляга напрага и се оставя да бъде прескачан три пъти от близнила жена. Страдащата от клини невеста (безплодие или подутини в областта на половите органи), също ляга на прага с брадва в ръце баячката реже символично клините и произнася специални заклинания. Под долния праг се заравят билки и муски, които пазят къщата и обитателите й от магии. Пак под прага магьосниците поставят развалени яйца, торбички с восък, зърна и косми или завързани железни предмети (пирони, ножици, ножове), за да направят злина на домочадието. Народната традиция забранява да се подава нещо през прага. Вярва се, че в противен случай здравето и изобилието ще излязат от къщата.
За изготвяне на рубриката „Обичаи и вярвания” са използвани следните източници:

* Маринов, А. Избрани произведения. Т. 1, С, 1981; СтоиаоВ, Кр. Традиционното Жилище и народната вяра. - Доклади от II конгрес по българистика, т. 10, С, 1987.

* Вакарелски, Хр. Български погребални обичаи. С, 1990;

* Генчев, Ст. Обичаи и обреди, свързани със смъртта и погребението. - В: Етнография на България. Т. 3, С, 1985

* Архив на Агенция „Фокус”